Felhasználási feltételek

Általános rész

A “www.medicinederm.hu” honlap (továbbiakban: honlap/weboldal) látogatásával, használatával, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével, Ön külön regisztráció nélkül elfogadja jelen Felhasználási Feltételeket.

Jelen felhasználási feltételek (Szerződés) Dr. Bartha Luca (1024 Budapest, Bürök utca 67/B. Nyilvántartási szám: 50624346, Adószám: 67701416-1-43, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett MedicineDerm (www.medicinederm.hu oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazza, valamint a MedicineDerm oldal regisztrált igénybe vevője (Felhasználó) között létrejövő szerződés.

A weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használható.

 

Copyright, Szerzői jogok

Minden, a www.medicinederm.hu weboldalon megjelenő információ az Üzemeltető tulajdonát képezi, és arra minden jogot fenntart. Minden felhasználás és reprodukálás írásos engedélyhez kötött.

A www.medicinederm.hu és a www.medicinederm.com domain az Üzemeltető javára bejegyzett domain név. A „MedicineDerm” védjegy jogosultja az Üzemeltető. Ezen név – ideértve a hozzá megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is – használata a weboldal nevére történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Felhasználóink kijelentik, hogy nem használnak semmilyen „szkriptet” (Script), robotot (Bot) vagy spider-t (Spider), hogy nyomonkövessék, és/vagy lemásolják a honlapot előzetes írásbeli engedély nélkül, ugyanígy a honlap nyomon követése, és/vagy lemásolása, illetve az ezen célt szolgáló programok, segédeszközök használata előzetes írásbeli engedély hiányában tilos.

 

Vendégkönyv, vélemények

A weboldal látogatói lehetőséget kapnak az Üzenőfalon véleményük megosztására és az egyes termékek értékelésére. Ezek az értékelések segíthetnek azoknak, akik használni kívánják a termékeket, ugyanakkor nem garantálnak semmilyen teljesítményt egyik termékről sem. Véleménye kinyilvánításával a Felhasználó nyilatkozik, hogy nem próbálja manipulálni és aláásni a termékek értékelését.

A vélemény szerzője elfogadja, hogy megjelenített termékekről beküldött vélemények nyilvánosságra hozatala az Üzemeltető mérlegelésének tárgya, közvetlen véleménynyilvánításra lehetőség nincsen. A vélemény szerzője a vélemény elküldésével az Üzemeltetőre ruházza a véleménnyel kapcsolatban fennálló minden jogát.

Nem kerülnek megjelenítésre, illetve haladéktalanul törlésre kerülnek azok a vélemények, melyek a terméktől eltérnek, sértőek, szabálysértést vagy bűncselekményt valósítanak meg, jogszabályt vagy más jogát illetve törvényes érdekét sérti.

Az Üzemeltető a megjelent véleményeket, hozzászólásokat nem teszi magáévá.

 

Vegyes rendelkezések, alkalmazandó jog

Az Üzemeltető a weboldalt a magyar jogszabályok szerint üzemelteti. A honlapot mindenki saját felelősségére használja.

Jelen Felhasználási Feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége, vagy hatálytalansága a többi rendelkezés érvényességét, vagy hatályát nem érinti.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen feltételek külön értesítés és indoklás nélküli, akár visszamenőleges hatályú megváltoztatására is, a Felhasználók az ilyen jellegű módosításokat elfogadják. A Felhasználó felelőssége, hogy a Felhasználási Feltételek változásait figyelemmel kísérje, a honlap módosítást követő használata a módosított feltételek elfogadását jelenti.

Az Üzemeltető nem garantálja a weboldal folyamatos, megszakítás nélküli működését, vagy az ahhoz történő biztonságos hozzáférést, de mindent megtesz érte.

Bármely a www.medicinederm.hu-tól különböző weboldal (pl. www.facebook.com/medicinederm/,  stb.), a MedicineDerm-hez kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.